Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for the ‘Coś dla ducha’ Category

Read Full Post »

Dezyderata

Dezyderata, od łacińskiego desideratio oznacza życzenie, pragnienie, to poemat  ze wskazówkami na temat dobrego życia. I choć powstał w 1933 r. nadal jest aktualny.

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj jaki spokój może być w ciszy. 

Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.

Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni: nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść.

Jeżeli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. 

Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. 

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. 

Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. 

Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata: nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien. 

Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia; w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą.

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny… 

Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. 

Read Full Post »

“There are only two days in the year that nothing can be done.
One is called yesterday and the other is called tomorrow,
so today is the right day to love, believe, do and mostly live.”
                                   —Dalai Lama

Read Full Post »

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.”
– William Blake twórczość sentencje, Augries of Innocence

Świat zobaczyć w Ziarenku Piasku
Niebo w Dzikiej Roślinie
Nieskończoność uchwycić w ręku
A Wieczność w godzinie.
– Wróżby niewinności

Read Full Post »

Yoga Iyengara

Pan Iyengar o sobie i o jodze.

Read Full Post »

Joga Iyengara

Mistrz jogi, Pan Iyengar, nie ma sobie równych!

 

Joga jest dziedziną wieloaspektową. Celem i kulminacją praktyki jogi jest poznanie duszy, jednak po drodze pojawia się mnóstwo korzystnych efektów ubocznych, na przykład zdrowie, szczęście, spokój i równowaga. W tym sensie jogę można nazwać terapią. B.K.S. Iyengar

Read Full Post »

Medytacja

Jon Kabat-Zinn, światowej sławy propagator i nauczyciel uważnej medytacji, życia uważnego i świadomego. Polecam ten wykład wraz z kierowaną medytacją. Nieoceniona pomoc zwłaszcza dla początkujących.

 

 

 

 Gdziekolwiek jesteś bądź.

Read Full Post »

Older Posts »