Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Listopad 2012

Dezyderata

Dezyderata, od łacińskiego desideratio oznacza życzenie, pragnienie, to poemat  ze wskazówkami na temat dobrego życia. I choć powstał w 1933 r. nadal jest aktualny.

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj jaki spokój może być w ciszy. 

Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.

Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając też tego, co mówią inni: nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swą opowieść.

Jeżeli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. 

Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. 

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. 

Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. 

Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata: nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien. 

Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia; w zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą.

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny… 

Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. 

Read Full Post »

Siewierz, żebyście sobie nie myśleli, że to jakaś  dziura, jest miastem (tak, tak, miasto!) z bogatą historią.

Siewierz należy do jednych z najstarszych grodów w Polsce, a pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1125 r.  W 1276 r. Siewierz otrzymał prawa miejskie. W 1337 r. miasto nabył Kazimierz Cieszyński, który zaczął odtąd tytułować się „panem ziemi siewierskiej”. Po raz pierwszy zwrotu „księstwo siewierskie” użyto klika lat później – w 1341 roku. Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki  nabył Siewierz i wiele przylegających terenów w 1443 r. i przez lata ziemie te pozostawały we władaniu biskupów krakowskich, dzięki czemu miasto zyskało rozkwit i sławę. W 1790 Sejm Wielki zlikwidował Księstwo Siewierskie wcielając je Korony. W 1807 r. Napoleon Bonaparte restytuował Księstwo Siewierskie i oddał je swemu marszałkowi Jean Lannes, księciu Montebello. Wchodziło ono w skład utworzonego w tym samym czasie Księstwa Warszawskiego, ale nie przetrwało długo ze względu na klęskę Napoleona. Ostatecznie w 1815 roku podczas kongresu wiedeńskiego zadecydowano o utworzeniu Królestwa Polskiego (zabór rosyjski), do którego trafił m.in. Siewierz wraz z okolicznymi ziemiami. W 1870 r. Siewierz utracił prawa miejskie by odzyskać je w 1962 r. (info na podstawie Wikipedii)

W Siewierzu i okolicach zachowały się liczne zabytki. Rynek siewierski, wytyczony w 1276 r. był centrum życia handlowego i politycznego. Dziś, nareszcie, wyłączony z ruchu i odrestaurowany, stanowi wizytówkę miasta. W Rynku znajdują się liczne zabytkowe kamienice mieszczańskie  z najładniejszą – nr 22, obecnie w trakcie rewitalizacji. Zachowały się liczne kościoły, z najpiękniejszym Kościołem św. Jana Chrzciciela, który jest jednym z najstarszych zabytkowych kościołów w Polsce.  Według Jana Długosza powstał w 1244 r. Dziś stanowi przykład architektury romańskiej. Największą atrakcją pozostaje jednak Zamek Książąt Siewierskich, dawna siedziba biskupów krakowskich. Pierwszy drewniany gród powstał w XII w., natomiast murowany datuje się na wiek XIV. Przez lata obiekt był zamknięty dla publiczności ze względu na prace archeologiczne i rekonstrukcyjne. Dziś zamek można zwiedzać za darmo za pośrednictwem Izby Tradycji i  Kultury Dawnej w Siewierzu.

Ciekawostki siewierskie dla tych, co to nie wiedzą:

Mamy własny herb:

Herb

Mamy powiedzenia siewierskie:

„Kradnij, zabijaj, ale Siewierz omijaj”

„Odczep sie wiesz”

Sześć siewierskich przysmaków jest wpisanych na listę potraw tradycyjnych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to:

  • żurek siewierski
  • żołądki z gęsi po siewiersku
  • wątróbki gęsie po siewiersku
  • siewierska gęś pieczona
  • siewierska kaczka pieczona
  • smalec gęsi
  • chleb siewierski

I jeszcze piękna, tradycyjna  pieśń wykonywana przez Zespół Pieśni i Tańca Śląsk Od Siewierz jechał wóz

Od Siewierza jechał wóz, malowane panny wiózł,
Wszystkie pięknie wystrojone, chciałbym jedną mieć za żonę.
Spodobała mi się ta, co ruciany wianek ma,
Lecz mi ludzie inną rają, od dziewczyny odmawiają.

Inną ci tam raić chcą, wielki posag dają z nią:
Cztery beczki starej sieczki i kulawe dwie owieczki.
I z komory stary stół, przełamany już na pół,
I do tego krowi ogon, i dwa stołki z jedną nogą.

Weźcie teściu dary swe, ja jednego ino chcę,
Żeby zawsze moja miła dobrą żonką dla mnie była.
Niechaj tylko żonka twa dobre serce dla cię ma,
Dobre serce, zdrowe ręce od posagu znaczą więcej.

 

Ruiny Zamku siewierskiego, jeszcze przed odnowieniem, gdyż fotka pochodzi z 2006 r.

 

Ruiny Zamku Siewierskiego

 

W zimowym klimacie

 

Kiedyś latałam po tych murach

 

Kościół św. Macieja

 

Zimowe klimaty w siewierskim lesie

 

Dla zainteresowanych, więcej informacji o Siewierzu i Gminie Siewierz na stronie internetowej miasta http://www.siewierz.pl

 

Siewierz, fotki z Marca 2006 r.

 

 

 

 

 

Read Full Post »